Commencement

Commencement

Commencement

Commencement

Body

School of Medicine and Public Health 2022 Commencement Exercises

28 August 2022, 3 pm


Schedule of Upcoming Commencement Events

Ceremony

Pagtatapos 2023 ng mga Paaralang Loyola: Misa ng Pagtatapos at Pangkalahatang Pagtatapos

Fri, 30 Jun 2023

High School Covered Courts, 压球app软件 University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Ceremony

Pagtatapos 2023 ng mga Paaralang Loyola: Palatuntunan ng Pagtatapos ng Paaralang Gokongwei Brothers ng Edukasyon at Disenyo Ng Pagdunong, Paaralan ng Humanidades, at Paaralan ng Agham Panlipunan

Fri, 30 Jun 2023

High School Covered Courts, 压球app软件 University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Ceremony

Pagtatapos 2023 ng mga Paaralang Loyola: Palatuntunan ng Pagtatapos ng Paaralang Pampangangasiwang John Gokongwei at Paaralan ng Agham at Inhenyeriya

Sat, 01 Jul 2023

High School Covered Courts, 压球app软件 University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Past Commencement Events

Ceremony

Pagtatapos 2022 ng mga Paaralang Loyola: Palatuntunan ng Pagtatapos ng Paaralang Pampangangasiwang John Gokongwei

Mon, 29 Aug 2022

High School Covered Courts, 压球app软件 University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Ceremony

Pagtatapos 2022 ng mga Paaralang Loyola: Palatuntunan ng Pagtatapos ng Paaralan ng Agham Panlipunan

Mon, 29 Aug 2022

High School Covered Courts, 压球app软件 University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Ceremony

Recognition Rites for the Graduates of the Loyola Schools Class of 2020

Sun, 28 Aug 2022

High School Covered Courts, 压球app软件 University Loyola Heights campus

More details at Recognition Rites for Graduates of Batches 2020...

Highlights

Information on Commencement

Commencement Information by School

AGSB commencement 2019
Graduate School of Business
ASMPH Commencement 2019
School of Medicine and Public Health

Basic Education